กลุ่มแม่บ้านสตรีสันคูเมือง

กลุ่มแม่บ้านสตรีสันคูเมือง

กลุ่มแม่บ้านสตรีสันคูเมือง

ติดต่อ : คุณมาเรียม ปุณวัช

โทร : 08 1861 4043, 0 3733 0272

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ค้าขาย

สินค้าโอทอป