กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหินตั้ง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหินตั้ง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหินตั้ง

ติดต่อ : คุณรุจาภา ช่วยรอด

โทร : 0 9000 9862

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 21 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ค้าขาย

สินค้าโอทอป