กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติ

ติดต่อ : คุณยุทธพันธ์ กีตา

โทร : 0 5653 4208 , 0 9959 8975

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 โดยการรวมตัวกันของเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบพอเพียง โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีในการปลูกข้าว โดยใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และสมุนไพรไล่แมลง

อาชีพหลัก

ทำนา

สินค้าโอทอป