กลุ่มทอพรมบ้านทุ่งมะขามหวาน

กลุ่มทอพรมบ้านทุ่งมะขามหวาน

กลุ่มทอพรมบ้านทุ่งมะขามหวาน

ติดต่อ : คุณจิตรา กีตา

โทร : 08-67351-675,0 5653 4208

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 25 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2543

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป