กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองนกไข่

กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองนกไข่

กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองนกไข่

ติดต่อ : นางอารีย์ ศรีจินด

โทร : 08-7022-4151, 08-1814-8664

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

34 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2528
แรกเริ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ มีสมาชิกจัดตั้ง 10 คน ผลิตน้ำพริกเป็นอาชีพเสริม จนกรมการพัฒนาชุมชนเข้ามาช่วยเหลือจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อที่ใช้ในปัจจุบัน มีการผลิตสินค้ามากขึ้น หลากหลายขึ้น การบริหารโดยออกหุ้น ๆ ละ 100/คน ไม่เกิน 5 หุ้น ปันผลทุก 6 เดือน ปัจจุบันมีสมาชิก 34 คน ผลิตน้ำพริกต่าง ๆ สมุนไพรต่าง ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและยา

สินค้าโอทอป