กลุ่มพัฒนาอาชีพแปรรูปสมุนไพรชนาภา

กลุ่มพัฒนาอาชีพแปรรูปสมุนไพรชนาภา

กลุ่มพัฒนาอาชีพแปรรูปสมุนไพรชนาภา

ติดต่อ : คุณวาสนา โยธาสุภา

โทร : 08 9418 4878

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 13 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547

อาชีพหลัก

ค้าขาย

อาชีพเสริม

ปลูกสมุนไพร

สินค้าโอทอป