กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งบ้านปันน้ำใจ

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งบ้านปันน้ำใจ

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งบ้านปันน้ำใจ

ติดต่อ : คุณคงฤทธิ์ โสมาศร

โทร : 01-9753063

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2545

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

เลี้ยงผึ้ง

สินค้าโอทอป