กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านแก่งนาง

กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านแก่งนาง

กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านแก่งนาง

ติดต่อ : คุณอัญชลี อุณวงค์

โทร : 08-2109-9232

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 19 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ค้าขาย

สินค้าโอทอป