วิสาหกิจชุมชนภูเชียงทา

วิสาหกิจชุมชนภูเชียงทา

วิสาหกิจชุมชนภูเชียงทา

ติดต่อ : นายวุฒิพงศ์ ครอบบัวบาน

โทร : 081 9045346

อีเมล: phuchiangta@gmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 55 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546

อาชีพหลัก

ทำนา , ทำสวน

สินค้าโอทอป