บริษัท ไบโอเฮ้าส์ จำกัด

บริษัท ไบโอเฮ้าส์ จำกัด

บริษัท ไบโอเฮ้าส์ จำกัด

ติดต่อ : คุณวัฒนา เหล่าเศร

โทร : 02-5671626

โทรสาร : 02-5676936

ข้อมูลทั่วไป

ข้าวหอมมะลิอันแผ่น , ข้าวต้มซอง

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538

สินค้าโอทอป