กลุ่มสตรีทำขนมไทยบ้านคลองสะแก

กลุ่มสตรีทำขนมไทยบ้านคลองสะแก

กลุ่มสตรีทำขนมไทยบ้านคลองสะแก

ติดต่อ : นางทองหยวก สัตยาว

โทร : 035 360505, 01 3738004

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิกกลุ่ม 15 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549
เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้สืบทอดตลอดไปในด้านการทำขนมไทยมงคลต่าง ๆ และก่อให้เกิดรายได้แก่สมาชิกทุกคน

อาชีพหลัก

ทำนา

สินค้าโอทอป