กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลบ้านหมอ

กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลบ้านหมอ

กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลบ้านหมอ

ติดต่อ : คุณนภัสญาน์ ดวงคำ

โทร : 036 207191, 08 6757 5161, 09 5416 2954

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

30 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป