กลุ่มจักสานบ้านห้วยเกรียบ

กลุ่มจักสานบ้านห้วยเกรียบ

กลุ่มจักสานบ้านห้วยเกรียบ

ติดต่อ : นายวิน เกลี้ยงประ

โทร : 089 226 6808, 084 721 5287

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 46 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546

สินค้าโอทอป