กลุ่มพิสมัยไหมมัดหมี่

กลุ่มพิสมัยไหมมัดหมี่

กลุ่มพิสมัยไหมมัดหมี่

ติดต่อ : คุณพิสมัย ทองเพ็ญ

โทร : 081 4060709, 045 463517

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป