กลุ่มจตุพรพิมาน

กลุ่มจตุพรพิมาน

กลุ่มจตุพรพิมาน

ติดต่อ : คุณโชคดี พรสี่

โทร : 045 463155 , 089 5798964

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 10 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2547

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป