กลุ่มรักษ์สมุนไพรธัญทิพย์

กลุ่มรักษ์สมุนไพรธัญทิพย์

กลุ่มรักษ์สมุนไพรธัญทิพย์

ติดต่อ : คุณพีรชา ดุจหนึ่

โทร : 034 471957 , 01 8179024

โทรสาร : 034 471957

ข้อมูลทั่วไป

น้ำนมข้าวโพด

ตราสินค้า : คอร์นพลัส

การจัดการ

จัดตั้งเมื่อ 2546

สินค้าโอทอป