กลุ่มคลองมะเดื่อสร้างสรรค์

กลุ่มคลองมะเดื่อสร้างสรรค์

กลุ่มคลองมะเดื่อสร้างสรรค์

ติดต่อ : คุณสาริยา อึ้งโอ

โทร : 081 6209912 , 034 460144

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

16 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 2545

สินค้าโอทอป