กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเปร็ดใน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเปร็ดใน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเปร็ดใน

ติดต่อ : คุณวรรณา พูลพัฒน์

โทร : 081-7041407

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

52 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ 13 ส.ค. 2529 มีคณะกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีคณะกรรมการตรวจสอบการบรรจุภัณฑ์ และเป็นกลุ่มต้นแบบของ อย. และเป็นที่ศึกษาดูงาน

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป