กลุ่มกองทุนชุมชนสามัคคี

กลุ่มกองทุนชุมชนสามัคคี

กลุ่มกองทุนชุมชนสามัคคี

ติดต่อ : นางวิไลวรรณ เอิบส

โทร : 08-6383-0832, 08-1450-8009

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

21 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 เดิมเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เลยหันมาทดลองเลี้ยงปูนิ่ม ซึ่งได้ผลดีมากๆ มีคนสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน และทางกลุ่มได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

อาชีพหลัก

ทำสวน, ค้าขาย

อาชีพเสริม

เพาะพันธุ์ปูนิ่ม

สินค้าโอทอป