กลุ่มแม่บ้านหนองคันทรง

กลุ่มแม่บ้านหนองคันทรง

กลุ่มแม่บ้านหนองคันทรง

ติดต่อ : คุณสงอม สุขกสิ

โทร : 039 542245

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

7 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

ผลิตอาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ

สินค้าโอทอป