กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

ติดต่อ : คุณพัชรา ทองเพิ่ม

โทร : 08-1781-5308 , 08-1983-1013

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 20 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป