กลุ่มทอผ้าอเนกประสงค์บ้านศรีบัวทอง

กลุ่มทอผ้าอเนกประสงค์บ้านศรีบัวทอง

กลุ่มทอผ้าอเนกประสงค์บ้านศรีบัวทอง

ติดต่อ : คุณลำยอง ระกำ

โทร : 08 4708 6809, 08 6140 7688

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

20 คน

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป