กลุ่มฟื้นฟูอาชีพแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วงน้ำขาว

กลุ่มฟื้นฟูอาชีพแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วงน้ำขาว

กลุ่มฟื้นฟูอาชีพแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วงน้ำขาว

ติดต่อ : นางบุญเย็น รอดคลอ

โทร : 09 2295802

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

60 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 มีสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 60 คน มีการจัดหาเงินทุนๆ ละ 100 บาท มีเงินกองกลางของกลุ่ม 60,000 บาท จัดให้มีกู้ยืมได้ โดยมีการคิดดอกเบี้ย นอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีการจัดฝึกอาชีพอีกด้วย

อาชีพหลัก

ทำสวน, จำหน่ายอาหารทะเล

อาชีพเสริม

แปรรูปอาหารทะเล

สินค้าโอทอป