บริษัท ผลอำไพ ฟรุตตี้ไทย จำกัด

บริษัท ผลอำไพ ฟรุตตี้ไทย จำกัด

บริษัท ผลอำไพ ฟรุตตี้ไทย จำกัด

ติดต่อ : คุณชัยวัฒน์ ปริ่ม

โทร : 01 6563841

โทรสาร : 039 537245

อีเมล: pftfruit@gmail.com

ข้อมูลทั่วไป

สัปปะรดอบกรอบ

ตราสินค้า : PFT

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548

สินค้าโอทอป