กลุ่มสตรีทอผ้าขาวม้าบ้านดงมะยาง ม.7

กลุ่มสตรีทอผ้าขาวม้าบ้านดงมะยาง ม.7

กลุ่มสตรีทอผ้าขาวม้าบ้านดงมะยาง ม.7

ติดต่อ : คุณสำอาง พวงพิลา

โทร : 089-2325336

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป