กลุ่มทอผ้ามัดมี่สไบ

กลุ่มทอผ้ามัดมี่สไบ

กลุ่มทอผ้ามัดมี่สไบ

ติดต่อ : นางมาลาวัลย์ การบ

โทร : 083 3865883

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

25 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2548

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป