กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตำบลห้วยไร่

กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตำบลห้วยไร่

กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตำบลห้วยไร่

ติดต่อ : คุณวันนา บุญกลม

โทร : 085 410 8152

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

25 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ปีพ.ศ. 2548

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

แปรรูปอาหาร

สินค้าโอทอป