กลุ่มสตรีและเยาวชนเรือนสมุนไพรอาภาศิริ

กลุ่มสตรีและเยาวชนเรือนสมุนไพรอาภาศิริ

กลุ่มสตรีและเยาวชนเรือนสมุนไพรอาภาศิริ

ติดต่อ : นางศิดาภา พรมน้ำ

โทร : 08-7839-9179, 055 470193

อีเมล: highlight_group@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 25 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 โดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น เช่น ขมิ้น, ไพล, มะขาม, แตงกวา, อัญชัน และว่านหางจระเข้ เป็นส่วนผสมหลัก

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

สินค้าโอทอป