กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

ติดต่อ : คุณปราณี แก้วญาน

โทร : 08 1426 3318, 02 3746896

อีเมล: siripongpansnit@gmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 10 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2549

อาชีพหลัก

แม่บ้าน

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป