กลุ่มเย็บปักถักร้อยบ้านแม่แพง

กลุ่มเย็บปักถักร้อยบ้านแม่แพง

กลุ่มเย็บปักถักร้อยบ้านแม่แพง

ติดต่อ : คุณกุลนที มีบ่อทรัพย์

โทร : 08 9207 3986 , 053 257182

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

65 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 2542

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป