กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์สมุนไพรจากน้ำมันงาโรสลามิน

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์สมุนไพรจากน้ำมันงาโรสลามิน

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์สมุนไพรจากน้ำมันงาโรสลามิน

ติดต่อ : คุณพันธิกา ชุมสาย

โทร : 081 885 5621, 081 884 1866

อีเมล: kataesan@yahoo.com

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ.2547 โดยรวมตัวกันหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ไม่มีอาชีพ จึงได้จัดทำสมุนไพรที่ผลิตจากงา โดยเข้าอบรมตามโครงการต่างๆ เพื่อมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์

สินค้าโอทอป