กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกตำบลหาดใหญ่

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกตำบลหาดใหญ่

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกตำบลหาดใหญ่

ติดต่อ : คุณชาญวิทย์ ดารา

โทร : 08 7287 5587 , 074 342281

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

5 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 2547

อาชีพหลัก

งานศิลปะ

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป