กลุ่มเจริญศรีผ้าทอพื้นเมือง

กลุ่มเจริญศรีผ้าทอพื้นเมือง

กลุ่มเจริญศรีผ้าทอพื้นเมือง

ติดต่อ : คุณเจริญ แก้วศรี

โทร : 081 871 3753

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2546

สินค้าโอทอป