วุ่นแฮนเมด

วุ่นแฮนเมด

วุ่นแฮนเมด

ติดต่อ : คุณลดาวัลย์ สันติบุตร

โทร : 081 8417177, Fax : 02 9030589

อีเมล: woonhandmade@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

35 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2542

อาชีพหลัก

แม่บ้าน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป