วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย

ติดต่อ : คุณพุทธ ตันมณี

โทร : 08-1984-2355

โทรสาร : 0-3930-8187

อีเมล: pudharaksa@gmail.com

ข้อมูลทั่วไป

สำรองผง

สินค้าโอทอป