บริษัท เจลลี่เบิร์ด จำกัด

บริษัท เจลลี่เบิร์ด จำกัด

บริษัท เจลลี่เบิร์ด จำกัด

ติดต่อ : นายอรินท์ ตรีช่อว

โทร : 089 884 5000, 02 719 5009

โทรสาร : 02 719 5501

อีเมล: jellybirdmail@yahoo.com

ข้อมูลทั่วไป

นมผสมวุ้น

สินค้าโอทอป