วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเครื่องหนัง

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเครื่องหนัง

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเครื่องหนัง

ติดต่อ : คุณฉัตรชัย บุญนูน

โทร : 045 461120, 086 261 0728

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

6 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2538

อาชีพหลัก

ทำรองเท้า

สินค้าโอทอป