บริษัท เอช เอ พลัส จำกัด

บริษัท เอช เอ พลัส จำกัด

บริษัท เอช เอ พลัส จำกัด

ติดต่อ : นาย ทิม เธียรกิจธ

โทร : 0-2757-7917, 0-2380-2277

โทรสาร : 0-2394-6811

ข้อมูลทั่วไป

สมุนไพรเสริมสร้างเส้นผม เชอเวอ

ตราสินค้า : เชอเวอ

การจัดการ

เมื่อปี 2545 ได้จัดตั้งกลุ่มสมุนไพรเสริมสร้างเส้นผม โดยมี นาย ทิม เธียรกิจธำรง เป็นประธานกลุ่ม ต่อมาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการส่งออก จึงจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท เมื่อปี 2548

สินค้าโอทอป