กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือบ้านต้นไคร้

กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือบ้านต้นไคร้

กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือบ้านต้นไคร้

ติดต่อ : คุณกมลวรรณ กำบัง

โทร : 082-8974761, 0-5463-3149

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

30 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 2544

สินค้าโอทอป