กลุ่มงานประดิษฐ์ชุมชนเขาน้อย

กลุ่มงานประดิษฐ์ชุมชนเขาน้อย

กลุ่มงานประดิษฐ์ชุมชนเขาน้อย

ติดต่อ : คุณดวงกมล ดวงสว่า

โทร : 084 0839565, 086 7687264

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 2542

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป