กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์

ติดต่อ : นางกุหลาบ มาทอง

โทร : 08-9960-6084, 0-5524-2041

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

38 คน

อาชีพหลัก

แม่บ้าน

อาชีพเสริม

แปรรูปอาหาร

สินค้าโอทอป