กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน

ติดต่อ : คุณสม สุขสบาย

โทร : 02 9916552, 08 1640 6600

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

12 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ 17 มี.ค. 2547

สินค้าโอทอป