กลุ่มอาชีพผลิตกระเป๋าหนังต่อ

 กลุ่มอาชีพผลิตกระเป๋าหนังต่อ

กลุ่มอาชีพผลิตกระเป๋าหนังต่อ

ติดต่อ :

โทร :

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

18 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2545

อาชีพหลัก

แม่บ้าน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป