กลุ่มหัตถกรรมบ้านโพแตง

กลุ่มหัตถกรรมบ้านโพแตง

กลุ่มหัตถกรรมบ้านโพแตง

ติดต่อ : คุณกัญญนันทน์ นิภัทร์กุลวัฒน์

โทร : 086-3932794, 035-704175

อีเมล: Banpotang51@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

30 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2543 ชาวบ้านเริ่มทำอาชีพนี้มาประมาณ 20 ปี โดยอยู่ในรูปของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และได้ร่วมเข้าโครงการ OTOP เมื่อปี พ.ศ.2543

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป