กลุ่มจักสานบ้านสวนมะปราง

กลุ่มจักสานบ้านสวนมะปราง

กลุ่มจักสานบ้านสวนมะปราง

ติดต่อ : คุณชูศรี เกตุทอง

โทร : 036 585044-5, 083 4395988, 086 0737874

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

33 คน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป