กลุ่มอารียารังนก

กลุ่มอารียารังนก

กลุ่มอารียารังนก

ติดต่อ : คุณมะลิ ชมเมือง

โทร : 08 9021 9880

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

30 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2547 การจัดตั้งกลุ่มเพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริม กลุ่มมีการบริหารจัดการ มีการปันผล

อาชีพหลัก

ค้าขาย

สินค้าโอทอป