วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงทองหลาง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงทองหลาง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงทองหลาง

ติดต่อ : คุณสุรีรัตน์ คูณท

โทร : 02-9952108, 08 1345 7479

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

18 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2544

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

แปรรูปผลไม้

สินค้าโอทอป