กลุ่มอาชีพสตรีหมู่ 3 ต.คลองควาย

กลุ่มอาชีพสตรีหมู่ 3 ต.คลองควาย

กลุ่มอาชีพสตรีหมู่ 3 ต.คลองควาย

ติดต่อ : คุณครวญ ดอกมะขาม

โทร : 08 5254 0546

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

10 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ.2540 เพื่อให้ชุมชนมีรายได้

อาชีพหลัก

ทำนา

สินค้าโอทอป