กลุ่มศิลปภาพผ้าไทยประดิษฐ์

กลุ่มศิลปภาพผ้าไทยประดิษฐ์

กลุ่มศิลปภาพผ้าไทยประดิษฐ์

ติดต่อ : คุณยุพิน ผูกพานิช

โทร : 086 5568877, 02 1523582

อีเมล: yupin.fabricart@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

10 คน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป