ห้างเพชร พลอย จังสุ่ยศิลป์

ห้างเพชร พลอย จังสุ่ยศิลป์

ห้างเพชร พลอย จังสุ่ยศิลป์

ติดต่อ : คุณวุฒิชัย ภัทธวา

โทร : 081 837 3246

โทรสาร : 023 312056

อีเมล: wotthechaip@yahoo.co.th

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ

สินค้าโอทอป